Katowice, ul. 3 Maja 7 [tel. 510 474 728]

Badanie wzroku i aplikacja soczewek kontaktowych
60 min
99 zł lub 1 zł
Badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych
30 min
79 zł lub 1 zł
Przesiewowe badanie ostrości wzroku
15 min
bezpłatnie
Wizyta kontrolna soczewek kontaktowych
30 min
bezpłatnie

Kraków, ul. Grażyny 4 [tel. 12 448 17 34 lub 506 297 643]

Badanie wzroku i aplikacja soczewek kontaktowych
60 min
99 zł lub 1 zł
Badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych
30 min
79 zł lub 1 zł
Przesiewowe badanie ostrości wzroku
15 min
bezpłatnie
Wizyta kontrolna soczewek kontaktowych
30 min
bezpłatnie
Diagnostyka Zespołu Suchego Oka
30 min
60 zł lub 1 zł