Katowice, ul. 3 Maja 7 [tel. 510 474 728]

Badanie wzroku i aplikacja soczewek kontaktowych
40 min
99 zł lub 1 zł
Badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych (od 16 r.ż)
20 min
49 zł lub 1 zł
Przesiewowe badanie ostrości wzroku
15 min
bezpłatnie
Wizyta kontrolna soczewek kontaktowych
15 min
bezpłatnie
Diagnostyka Zespołu Suchego Oka
15 min
bezpłatnie

Kraków, ul. Grażyny 4 [tel. 12 448 17 34 lub 506 297 643]

Badanie wzroku i aplikacja soczewek kontaktowych
40 min
99 zł lub 1 zł
Badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych (od 16 r.ż)
20 min
49 zł lub 1 zł
Przesiewowe badanie ostrości wzroku
15 min
bezpłatnie
Wizyta kontrolna soczewek kontaktowych
15 min
bezpłatnie
Diagnostyka Zespołu Suchego Oka
15 min
bezpłatnie

Kraków, ul. Czerwone Maki 33 [tel. 12 448 17 53 lub 515 331 968]

Badanie wzroku i aplikacja soczewek kontaktowych
40 min
99 zł lub 1 zł
Badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych (od 16 r.ż)
20 min
49 zł lub 1 zł
Przesiewowe badanie ostrości wzroku
15 min
bezpłatnie
Wizyta kontrolna soczewek kontaktowych
15 min
bezpłatnie
Diagnostyka Zespołu Suchego Oka
15 min
bezpłatnie
Badanie ortoptyczne powyżej 16 r.ż
30 min
99zł
Badanie ortoptyczne dzieci od 4r.ż do 16 r.ż
30 min
89 zł lub 69 zł

Kraków, ul. Beskidzka 30 A [tel. 12 448 17 55 lub 515 331 989]

Badanie wzroku i aplikacja soczewek kontaktowych
40 min
99 zł lub 1 zł
Badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych (od 16 r.ż)
20 min
49 zł lub 1 zł
Przesiewowe badanie ostrości wzroku
15 min
bezpłatnie
Wizyta kontrolna soczewek kontaktowych
15 min
bezpłatnie
Diagnostyka Zespołu Suchego Oka
15 min
bezpłatnie
DANE ADRESOWE

ul. Kamieńskiego 51
30-644 Kraków

zikooptyk@ziko.pl
http://www.ziko.pl/optyk/